De G -knop

Druk op de G toets om de menu's te bekijken.

1

C [ FOTO-OPNAMEMENU ] ( C Het foto-opnamemenu: opnameopties )

2

1 [ VIDEO-OPNAMEMENU ] ( 1 Het video-opnamemenu: video-opnameopties )

3

A [ MENU AANGEPASTE INSTELLINGEN ] ( A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen )

4

D [ AFSPEELMENU ] ( D Het weergavemenu: foto's beheren )

5

B [ SETUP MENU ] ( B Het Setup Menu: Camera Setup )

6

F [ NETWERKMENU ] ( F Het netwerkmenu: netwerkverbindingen )

7

O [ MIJN MENU ]/
m [ RECENTE INSTELLINGEN ] * ( O Mijn menu/ m Recente instellingen )

8

d (help)-pictogram ( Het d (Help) -pictogram )

9

Huidige Instellingen

 • U kunt het weergegeven menu kiezen. De standaardinstelling is [ MIJN MENU ].

De menu's gebruiken

U kunt door de menu's navigeren met behulp van de multi-selector en de J -knop.

1

Cursor omhoog bewegen

2

Selecteer het gemarkeerde item

3

Submenu weergeven, gemarkeerd item selecteren of cursor naar rechts verplaatsen

4

Cursor naar beneden verplaatsen

5

Annuleren en terugkeren naar het vorige menu, of cursor naar links verplaatsen

 1. Markeer het pictogram voor het huidige menu.

  Druk op 4 om de cursor in het menuselectiegebied te plaatsen.

 2. Selecteer een menu.

  Druk op 1 of 3 om het gewenste menu te selecteren.

 3. Plaats de cursor in het geselecteerde menu.

  Druk op 2 om de cursor in het geselecteerde menu te plaatsen.

 4. Markeer een menu-item.

  Druk op 1 of 3 om een menu-item te markeren.

 5. Weergaveopties.

  Druk op 2 om opties voor het geselecteerde menu-item weer te geven.

 6. Markeer een optie.

  Druk op 1 of 3 om een optie te markeren.

 7. Selecteer de gemarkeerde optie.
  • Druk op J om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

  • Druk op de G toets om af te sluiten zonder een keuze te maken.

  • Druk de ontspanknop half in om de menu's te verlaten en terug te keren naar de opnamestand.

Grijze items
 • Afhankelijk van de camerastatus zijn sommige items en menu-opties mogelijk niet beschikbaar. Niet-beschikbare items worden grijs weergegeven.

 • In sommige gevallen wordt door op J te drukken wanneer een grijs item is gemarkeerd, een bericht weergegeven waarin wordt uitgelegd waarom het item niet beschikbaar is.

Alleen AAN/UIT-items

Als de enige beschikbare opties voor het huidige item [ ON ] en [ OFF ] zijn, kunt u overschakelen van [ ON ] naar [ OFF ] of vice versa door simpelweg op J te drukken, de multi-selector naar rechts ( 2 ) te drukken of op het item te tikken op het scherm.

Het d (Help)-pictogram
 • Indien beschikbaar, kan een beschrijving van het momenteel geselecteerde item worden bekeken door op de W ( Q )-knop te drukken.

 • Druk op 1 of 3 om te bladeren.

 • Druk nogmaals op W ( Q ) om terug te keren naar de menu's.

Aanraakbediening

U kunt ook door de menu's navigeren met behulp van aanraakbedieningen ( aanraakbedieningen ).

Tekstinvoer

Er wordt een toetsenbord weergegeven wanneer tekstinvoer is vereist, bijvoorbeeld als u wordt opgeroepen om een bestandsnaam of iets dergelijks in te voeren. Voer tekst in zoals hieronder beschreven.

1

Tekstweergavegebied

2

Toetsenbordgebied

3

Toetsenbordselectie

 • Voer tekens in op de huidige cursorpositie door ze te markeren met de pijltoetsen van de multi-selector en vervolgens op J te drukken.

 • De cursor kan naar links of rechts in het tekstweergavegebied worden verplaatst door aan een van de instelschijven te draaien.

 • Om door de toetsenborden met hoofdletters, kleine letters en symbolen te bladeren, markeert u het pictogram voor toetsenbordselectie en drukt u op J . Het pictogram voor toetsenbordselectie is in sommige gevallen mogelijk niet beschikbaar.

 • Als een teken wordt ingevoerd terwijl het tekstweergavegebied vol is, wordt het meest rechtse teken verwijderd.

 • Om het teken onder de cursor te verwijderen, drukt u op de O ( Q )-knop.

 • Druk op X om de invoer te voltooien.

 • Druk op G om af te sluiten zonder de tekstinvoer te voltooien.

De i -knop (het i -menu)

Voor snelle toegang tot veelgebruikte instellingen, drukt u op de i -knop of tikt u op het i -pictogram om het i -menu weer te geven.

 • In de foto- en videomodus worden verschillende menu's weergegeven.

 • Opties kunnen worden bekeken door op items in het display te tikken of door items te markeren en op J te drukken; selecties kunnen vervolgens worden gemaakt met behulp van de multi-selector.

 • Items waarvoor de camera een instelschijfgids weergeeft, kunnen worden aangepast door ze te markeren in het i -menu en aan een instelschijf te draaien. In sommige gevallen kunnen aanpassingen worden gemaakt met zowel de hoofd- als de secundaire instelschijf.

Grijze items

Afhankelijk van de camerastatus zijn sommige items en menu-opties mogelijk niet beschikbaar. Niet-beschikbare items worden grijs weergegeven.

Het i -menu gebruiken met de camera in de stand "hoog"

Wanneer de camera wordt gedraaid om foto's te maken in de stand "staand" (staand), draait het i -menu voor de fotomodus overeenkomstig.

De Stille Fotografie i Menu

Als u tijdens het fotograferen op de i -knop drukt, worden de onderstaande items weergegeven. Markeer het gewenste item met de multi-selector en druk op J om opties te bekijken.

1

Picture Control instellen ( Picture Controls )

2

Witbalans ( Witbalans )

3

Beeldkwaliteit ( Beeldkwaliteit aanpassen )

4

Afbeeldingsgrootte ( Een afbeeldingsgrootte kiezen )

5

AF-veldstand/onderw. detectie ( AF-veldmodus )

6

Focusmodus ( Focusmodus )

7

Meting ( Meting )

8

Trillingsreductie ( trillingsreductie )

9

Opnamemenubank ( Opnamemenubank )

10

Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken) ( f2: Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken) )

11

Vliegtuigmodus ( Vliegtuigmodus )

12

Geheugenkaartinfo bekijken (Geheugenkaartinfo bekijken )

Het Video i -menu

Als u tijdens video-opname op de i -knop drukt, worden de onderstaande items weergegeven. Markeer het gewenste item met de multi-selector en druk op J om opties te bekijken.

1

Picture Control instellen ( Picture Controls )

2

Witbalans ( Witbalans )

3

Framegrootte/framesnelheid ( opties voor videoframegrootte en snelheid )

4

Microfoongevoeligheid ( Microfoongevoeligheid )

5

AF-veldstand/onderw. detectie ( AF-veldmodus )

6

Focusmodus ( Focusmodus )

7

Elektronische VR ( elektronische VR )

8

Trillingsreductie ( trillingsreductie )

9

Opnamemenubank ( Opnamemenubank )

10

Aangepaste bedieningselementen ( g2: Aangepaste bedieningselementen )

11

Vliegtuigmodus ( Vliegtuigmodus )

12

Bestemming ( Bestemming )

Het i

Als u tijdens het afspelen op de i -knop drukt, wordt een contextgevoelig i -menu met afspeelopties weergegeven.

Foto's

Videos

Video's (afspelen gepauzeerd)

Het i -menu aanpassen

De items die tijdens het fotograferen in het i -menu worden weergegeven, kunnen worden gekozen met persoonlijke instelling f1 of g1 [ i -menu aanpassen ].

 1. Markeer Persoonlijke instelling f1 of g1 [ Pas i menu aan] en druk op J

  Zie "De G -knop" ( De G -knop ) voor informatie over het gebruik van de menu's.

 2. Markeer de positie die u wilt wijzigen en druk op J .

  Er wordt een lijst weergegeven met de items die beschikbaar zijn voor de geselecteerde positie.

 3. Markeer het gewenste item en druk op J .
  • Het item wordt toegewezen aan de geselecteerde positie en de opties getoond in stap 2 worden weergegeven.

  • Herhaal stap 2 en 3 naar wens.

 4. Druk op de G toets.

  Wijzigingen worden opgeslagen en het menu Persoonlijke instellingen wordt weergegeven.