Er is een optie [ Auto reset focuspositie ] toegevoegd onder [ Scherpstelling verschuiven ] in het foto-opnamemenu.

  • Wanneer [ ON ] is geselecteerd, keert de scherpstelling terug naar de startpositie zodra alle opnamen in de huidige reeks zijn gemaakt. Hierdoor hoef je niet telkens opnieuw scherp te stellen als je onderwerpen meerdere keren achter elkaar op dezelfde scherpstelafstand fotografeert.

  • Wanneer [ UIT ] is geselecteerd, blijft de scherpstelling gefixeerd op de positie voor de laatste opname in de reeks. Hierdoor kun je bij het fotograferen van een enkel onderwerp over meerdere opeenvolgende series uitgaan van de meest recente scherpstelpositie.