Mededelingen

 • Geen enkel deel van de documentatie bij dit product mag worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een gegevensbestand of vertaald in welke taal dan ook, in welke vorm dan ook, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.

 • Nikon behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van de in deze documentatie beschreven hardware en software op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 • Nikon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.

 • Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze documentatie nauwkeurig en volledig is, zouden we het op prijs stellen als u eventuele fouten of weglatingen onder de aandacht van de Nikon-vertegenwoordiger in uw regio zou brengen (adres apart vermeld).

Kennisgeving betreffende het verbod op kopiëren of reproduceren

Houd er rekening mee dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of gereproduceerd door middel van een scanner, digitale camera of ander apparaat wettelijk strafbaar kan zijn.

 • Artikelen die bij wet verboden zijn om te kopiëren of te reproduceren

  Kopieer of reproduceer geen papiergeld, munten, waardepapieren, staatsobligaties of obligaties van lokale overheden, zelfs niet als dergelijke kopieën of reproducties zijn voorzien van het stempel "Voorbeeld".

  Het kopiëren of reproduceren van papiergeld, munten of waardepapieren die in het buitenland in omloop zijn, is verboden.

  Het is verboden ongebruikte postzegels of ansichtkaarten van de overheid te kopiëren of te reproduceren, tenzij de voorafgaande toestemming van de overheid is verkregen.

  Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven postzegels en van door de wet voorgeschreven gewaarmerkte documenten is verboden.

 • Waarschuwingen bij bepaalde kopieën en reproducties

  De overheid heeft waarschuwingen uitgevaardigd voor kopieën of reproducties van effecten uitgegeven door particuliere bedrijven (aandelen, wissels, cheques, cadeaubonnen, enz.), pendelpassen of coupontickets, behalve wanneer een minimum aan noodzakelijke kopieën moet worden verstrekt voor zakelijk gebruik door een bedrijf. Kopieer of reproduceer ook geen paspoorten die zijn uitgegeven door de overheid, licenties die zijn uitgegeven door openbare instanties en particuliere groepen, identiteitskaarten en tickets, zoals passen en maaltijdbonnen.

 • Houd u aan de copyrightkennisgevingen

  Op grond van het auteursrecht mogen foto's of opnamen van auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt met de camera niet worden gebruikt zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Uitzonderingen zijn van toepassing op persoonlijk gebruik, maar houd er rekening mee dat zelfs persoonlijk gebruik beperkt kan zijn in het geval van foto's of opnames van tentoonstellingen of live optredens.

Gebruik alleen elektronische accessoires van het merk Nikon

Nikon-camera's bevatten complexe elektronische schakelingen. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (inclusief lenzen, opladers, batterijen, lichtnetadapters en flitsaccessoires) die speciaal door Nikon zijn gecertificeerd voor gebruik met deze digitale camera van Nikon, zijn ontworpen en werken aantoonbaar binnen de operationele en veiligheidsvereisten van deze elektronische schakelingen.

Het gebruik van elektronische accessoires die niet van Nikon zijn, kan de camera beschadigen en kan uw Nikon-garantie ongeldig maken. Het gebruik van oplaadbare Li-ion-batterijen van derden die niet zijn voorzien van het hieronder getoonde holografische zegel van Nikon, kan de normale werking van de camera verstoren of ertoe leiden dat de batterijen oververhit raken, ontbranden, scheuren of gaan lekken.

Neem voor meer informatie over accessoires van het merk Nikon contact op met een plaatselijke erkende Nikon-dealer.

Herinnerings kaarten
 • Geheugenkaarten kunnen na gebruik heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van geheugenkaarten uit de camera.

 • Voer de volgende handelingen niet uit tijdens het formatteren of terwijl gegevens worden opgenomen, verwijderd of gekopieerd naar een computer of ander apparaat. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot gegevensverlies of schade aan de camera of kaart.

  • Verwijder of plaats geen geheugenkaarten.

  • Zet de camera niet uit.

  • Verwijder de batterij niet.

  • Koppel AC-adapters niet los.

 • Raak de kaartaansluitingen niet aan met uw vingers of metalen voorwerpen.

 • Gebruik geen overmatige kracht bij het hanteren van geheugenkaarten. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan de kaart beschadigd raken.

 • Buig of laat geheugenkaarten niet vallen en stel ze niet bloot aan sterke fysieke schokken.

 • Stel geheugenkaarten niet bloot aan water, hitte of direct zonlicht.

 • Formatteer geheugenkaarten niet in een computer.

Voordat u belangrijke foto's maakt

Voordat u foto's maakt bij belangrijke gelegenheden (zoals op bruiloften of voordat u de camera mee op reis neemt), moet u een testopname maken om er zeker van te zijn dat de camera normaal functioneert. Nikon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of gederfde winst die het gevolg kan zijn van productstoringen.

Levenslang leren

Als onderdeel van Nikon's "Levenslang leren" streven naar voortdurende productondersteuning en -educatie, is voortdurend bijgewerkte informatie online beschikbaar op de volgende sites:

Bezoek deze sites om op de hoogte te blijven van de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en algemeen advies over digitale beeldbewerking en fotografie. Aanvullende informatie is mogelijk verkrijgbaar bij de Nikon-vertegenwoordiger in uw regio. Zie de volgende URL voor contactgegevens: https://imaging.nikon.com/