Er zijn toevoegingen gedaan aan de rollen die beschikbaar zijn voor persoonlijke instelling f3 [ Aangepaste bedieningselementen (afspelen) ] ( f3: Aangepaste bedieningselementen (afspelen) ) en de bedieningselementen waaraan ze kunnen worden toegewezen.

Nieuw aanpasbare bedieningselementen

[ DISP-knop ] is toegevoegd aan de lijst met aanpasbare bedieningselementen.

Nieuwe rollen

Item

Beschrijving

N

[ Gefilterd afspelen (selecteer criteria) ]

Druk op de bedieningsknop om naar [ Gefilterde afspeelcriteria ] in het afspeelmenu te gaan.

O

[ Start serie afspelen ]

Door op de knop te drukken wanneer een foto van een burst schermvullend wordt weergegeven, wordt de automatische weergave van de resterende foto's gestart. Het afspelen stopt wanneer de knop wordt losgelaten ( Bursts als groepen verwerken ).

M

[ Weergave cyclusinformatie ]

Druk op de bedieningsknop om tijdens schermvullende weergave door de weergave van foto-informatie te bladeren. De beschikbare pagina's kunnen worden gekozen met behulp van [ Afspeelweergave-opties ] in het afspeelmenu.

P

[ Hervat opname ]

Druk op de bedieningsknop om het afspelen te beëindigen en terug te keren naar de opnamemodus.