Spraakmemo's van maximaal 60 seconden kunnen aan foto's worden toegevoegd.

 1. Selecteer de foto.

  Er kan slechts één spraakmemo per foto worden opgenomen; er kunnen geen extra spraakmemo's worden opgenomen voor foto's die al zijn gemarkeerd met een h -pictogram. De bestaande spraakmemo moet worden verwijderd voordat een andere kan worden opgenomen ( Gesproken memo's verwijderen ).

 2. Houd de b knop ingedrukt.
  • Audio wordt opgenomen terwijl de knop wordt ingedrukt.

  • Tijdens het opnemen toont de camera een b -pictogram en een aftelling van de resterende opnametijd, in seconden.

 3. Laat de b knop los.

  • De opname wordt beëindigd.

  • Afbeeldingen met spraakmemo's worden aangegeven met h -pictogrammen.

Opname niet beschikbaar

Spraakmemo's kunnen niet worden toegevoegd aan video's of referentiegegevens voor stofverwijdering.

Opnamebeperkingen

Spraakmemo's kunnen niet worden opgenomen als:

 • de foto/video-selector is gedraaid naar 1 of

 • er is een meervoudige belichting aan de gang.

Let op: Spraakmemo's opnemen

Aanraakbedieningen zijn uitgeschakeld en andere foto's kunnen niet worden weergegeven terwijl de opname bezig is.

Opname onderbreken

Het indrukken van de ontspanknop of het bedienen van andere camerabedieningen kan de opname beëindigen. Tijdens intervalfotografie stopt de opname ongeveer twee seconden voordat de volgende opname wordt gemaakt; de opname stopt ook wanneer de camera wordt uitgeschakeld.

Opslaglocatie

Spraakmemo's voor foto's die zijn gemaakt met twee geheugenkaarten geplaatst en [ Backup ], [ RAW-sleuf 1 - JPEG-sleuf 2 ] of [ JPEG-sleuf 1 - JPEG-sleuf 2 ] geselecteerd voor [ Rol gespeeld door kaart in sleuf 2 ] bij het maken van foto's menu worden opgenomen met de kopieën op beide kaarten.

Namen van spraakmemobestanden

Namen van spraakmemobestanden hebben de vorm "DSC_nnnn.WAV". De spraakmemo heeft hetzelfde bestandsnummer (“nnnn”) als de foto waaraan deze is gekoppeld. De spraakmemo voor de afbeelding "DSC_0002.JPG" zou bijvoorbeeld de bestandsnaam "DSC_0002.WAV" hebben. Namen van spraakmemobestanden kunnen op een computer worden bekeken.

 • Spraakmemo's voor foto's die zijn opgenomen met [ Adobe RGB ] geselecteerd voor [ Kleurruimte ] in het foto-opnamemenu hebben namen van de vorm "_DSCnnnn.WAV".

 • Spraakmemo's voor foto's die zijn opgenomen met een ander voorvoegsel dan "DSC" geselecteerd voor [ Bestandsnaamgeving ] in het foto-opnamemenu, worden opgenomen met het geselecteerde voorvoegsel in plaats van "DSC".

Het i -menu

De opname kan ook worden gestart door [ Gesproken memo opnemen ] te markeren in het i -weergavemenu en op J te drukken. Druk nogmaals op J om de opname te beëindigen.