Het item [ Portret roteren ] in het afspeelmenu is hernoemd naar [ Foto's automatisch draaien ]. Wanneer [ ON ] is geselecteerd, zullen de weergaven in de monitor en zoeker tijdens het afspelen draaien om overeen te komen met de stand van de camera.

  • Wanneer [ AAN ] is geselecteerd voor [ Auto roteren infoweergave ] in het instellingenmenu, zullen de pictogrammen in het afspeelscherm ook roteren om overeen te komen met de richting van de camera.

  • Wanneer de camera rechtop wordt gehouden, nemen de knoppen 1 en 3 de functies over die normaal worden vervuld door de knoppen 4 en 2 , terwijl de knoppen 4 en 2 de functies overnemen die normaal worden gespeeld door de knoppen 1 en 3 .