Het item [ Rotate tall ] in het afspeelmenu is hernoemd tot [ Auto-rotate pictures ]. Wanneer [ ON ] is geselecteerd, draaien de weergaven in de monitor en de zoeker tijdens het afspelen om overeen te komen met de camerastand.

  • Wanneer [ ON ] is geselecteerd voor [ Auto-rotatie infoweergave ] in het setup-menu, zullen de pictogrammen in de weergaveweergave ook draaien om overeen te komen met de oriëntatie van de camera.