[ Reset via afstandsbediening ] is toegevoegd aan de beschikbare opties voor [ Tijdcode ] > [ Tijdcode oorsprong ] in het video-opnamemenu ( Tijdcode ). Hierdoor kan de tijdcode worden gereset door op de ontspanknop op een optionele WR‑T10 draadloze afstandsbediening te drukken die is gekoppeld aan een WR-R11a of WR‑R10 draadloze afstandsbediening die op de camera is bevestigd.

  • Als u [ Resetten met afstandsbediening ] selecteert, wordt een dialoogvenster voor het opnieuw instellen van de tijdcode weergegeven. Druk op de ontspanknop op de WR‑T10 om de tijdcode opnieuw in te stellen.

  • Door een enkele WR-T10 te koppelen aan meerdere WR-R11a/WR-R10 draadloze afstandsbedieningen, kunnen de tijdcodes voor meerdere camera's worden gereset met een enkele druk op de ontspanknop van de WR-T10. Zo kunnen de tijdcodes voor meerdere camera's worden gesynchroniseerd, wat het bewerken eenvoudiger maakt.

Het tijdcode-resetscherm

Als u de ontspanknop van de camera helemaal indrukt terwijl het dialoogvenster voor het resetten van de tijdcode wordt weergegeven, wordt de tijdcode opnieuw ingesteld. Er wordt geen foto gemaakt.