Gebruik de nieuwe [ C60 ] high-speed frame capture-optie om foto's te maken met 60 frames per seconde.

 • Draai de ontspanknop naar c , houd de c -knop ingedrukt en draai aan de hoofdinstelschijf om [ C60 ] te selecteren.

 • De maximale lengte voor bursts die in deze modus worden gemaakt, is ongeveer vier seconden.

 • Foto's kunnen gemaakt worden met de volgende instellingen:

  • Sluitertijd : 1 / 320001 / 60 s

  • [Beeldgebied] : alleen [ DX (24×16) ]

  • [Beeldkwaliteit] : alleen [ JPEG normaal ]

  • [Afbeeldingsgrootte] : alleen [ Groot ]

 • De gekozen ontspanstand als een DX-lens is bevestigd met [ C120 ] geselecteerd, is nu [ C60 ] in plaats van [ C30 ]. Het beeldgebied is vast ingesteld op [ DX (24×16) ].

 • Pre-Release Capture wordt ondersteund. Persoonlijke instelling d4 [ C30/C120 options ] is hernoemd tot [ Pre-Release Capture options ].