1. Monteer een flitser op de accessoireschoen van de camera.

    Raadpleeg de documentatie die bij elke Speedlight is geleverd voor informatie over het monteren van de eenheid op de camera.

  2. Zet de camera en flitser aan.

    De flitser begint met opladen; de flitsgereedaanduiding ( c ) verschijnt in de opnameweergave wanneer het opladen is voltooid.

  3. Kies de flitsbesturingsmodus ( Flitsbesturingsmodus ) en de flitsmodus ( Flitsmodi ).

  4. Pas sluitertijd en diafragma aan.

  5. Foto's maken.

Sluitertijd

Bij gebruik van een optionele flitser kan de sluitertijd als volgt worden ingesteld:

Schiet mode

Sluitertijd

P , A

Automatisch ingesteld door camera ( 1 / 200 s– 1 / 60 s) *

S

1 / 200 s–30 s

M

1 / 200 s–30 s, lamp , tijd

  • De sluitertijd kan worden ingesteld op slechts 30 seconden als langzame synchronisatie, langzame synchronisatie op het tweede gordijn of langzame synchronisatie met rode-ogenreductie is geselecteerd voor de flitsmodus.

Let op: Flitsers van derden

De camera kan niet worden gebruikt met flitsers die spanningen van meer dan 250 V zouden toepassen op de X-contacten van de camera of kortsluitcontacten op de accessoireschoen. Het gebruik van dergelijke flitsers kan niet alleen de normale werking van de camera verstoren, maar ook de flitssynchronisatiecircuits van de camera en/of flitser beschadigen.

i-DDL-flitsbesturing

Wanneer een optionele flitser die het Nikon Creatief Verlichtingssysteem ondersteunt is bevestigd en ingesteld op DDL, gebruikt de camera monitorvoorflitsen voor een evenwichtige of standaard "i-DDL-invulflits"-flitsregeling. i-DDL-flitssturing is niet beschikbaar bij flitsers die het Nikon Creatief Verlichtingssysteem niet ondersteunen. De camera ondersteunt de volgende typen i-DDL-flitssturing:

Flitsbesturing

Beschrijving

i-DDL gebalanceerde invulflits

De camera maakt gebruik van "i-DDL uitgebalanceerde invulflits"-flitssturing voor een natuurlijke balans tussen het hoofdonderwerp en de achtergrondverlichting van de omgeving. Nadat de ontspanknop is ingedrukt en direct voor de hoofdflits, zendt de flitser een reeks monitorvoorflitsen uit die de camera gebruikt om de flitsoutput te optimaliseren voor een balans tussen het hoofdonderwerp en de achtergrondverlichting van de omgeving.

Standaard i-DDL-invulflits

De flitsoutput wordt aangepast om de verlichting in het frame naar een standaardniveau te brengen; er wordt geen rekening gehouden met de helderheid van de achtergrond. Aanbevolen voor opnamen waarbij het hoofdonderwerp wordt benadrukt ten koste van achtergronddetails, of wanneer belichtingscompensatie wordt gebruikt.

  • Standaard i-DDL-invulflits wordt automatisch geactiveerd wanneer [ Spotmeting ] is geselecteerd.

De synchronisatieterminal

Indien nodig kan een synchronisatiekabel worden aangesloten op de synchronisatieterminal (die is voorzien van een JIS-B-borgmoer). Sluit geen andere flitser aan via een synchronisatiekabel wanneer u fotografeert met flitssynchronisatie op het tweede gordijn met een flitser die op de accessoireschoen van de camera is gemonteerd.