Er zijn toevoegingen gedaan aan de functies die beschikbaar zijn voor persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken) ] ( f2: Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken) ) of g2 [ Aangepaste bedieningselementen ] ( g2: Aangepaste bedieningselementen ) en de bedieningselementen waaraan ze kunnen worden toegewezen.

Nieuw aanpasbare bedieningselementen

De volgende bedieningselementen kunnen nu worden aangepast.

 • S [ Verticale ISO-gevoeligheidsknop ]

 • D [ DISP-knop ]

 • z [ Video-opnameknop ]

 • Q [ Knop Belichtingscompensatie ]

 • R [ ISO-gevoeligheidsknop ]

Nieuwe rollen beschikbaar via persoonlijke instelling f2 "Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken)"

Item

Beschrijving

K

[ Wissel FX/DX ]

Druk op de bedieningsknop om over te schakelen naar [ DX (24×16) ] wanneer [ FX (36×24) ] is gekozen voor het beeldveld. Door op de knop te drukken wanneer een andere optie dan [ FX (36×24) ] is gekozen voor het beeldgebied, wordt [ FX (36×24) ] geselecteerd.

a

[ Flikkerreductie foto ]

Druk op de bedieningsknop om de optie die is geselecteerd voor [ Flikkerreductie foto] in het foto-opnamemenu van [ ON ] naar [ OFF ] of omgekeerd te schakelen.

L

[ Andere camera's negeren ]

Druk op de knop om de camera te laten functioneren als mastercamera voor gesynchroniseerd ontspannen.

 • Deze optie wordt van kracht wanneer meerdere camera's als master zijn aangewezen met [ Verbinden met andere camera's ] in het netwerkmenu.

 • U kunt met een druk op de knop op afstand van master wisselen van andere camera's die in de masterrol werken.

M

[ Doorloop liveweergave infoweergave ]

Druk op de bedieningsknop om door de opnameweergave te bladeren. Het type en de inhoud van de beschikbare weergaven kunnen worden gekozen met behulp van Persoonlijke instellingen d18 [ Aangepaste monitoropnameweergave ] en d19 [ Aangepaste zoekeropnameweergave ].

m

[ Weergavemodus (foto Lv) ]

Druk op de bedieningsknop om de optie die is geselecteerd voor Persoonlijke instelling d9 [ Weergavemodus (foto Lv) ] te wijzigen van [ Toon effecten van instellingen ] naar [ Aanpassen voor beter zicht ] of omgekeerd .

N

[ Gefilterd afspelen (selecteer criteria) ]

Druk op de bedieningsknop om naar [ Gefilterde afspeelcriteria ] in het afspeelmenu te gaan.

Nieuwe rollen beschikbaar via persoonlijke instelling g2 "Aangepaste bedieningselementen"

Item

Beschrijving

K

[ Wissel FX/DX ]

Druk op de bedieningsknop om te schakelen tussen [ FX ] en [ DX ] beeldgebieden.

p

[ Bekijk hulp ]

Druk op de bedieningsknop om Persoonlijke instelling g11 [ Bekijk assist ] van [ ON ] naar [ OFF ] of omgekeerd te schakelen.

M

[ Doorloop liveweergave infoweergave ]

Druk op de bedieningsknop om door de opnameweergave te bladeren. Het type en de inhoud van de beschikbare weergaven kunnen worden gekozen met behulp van Persoonlijke instellingen g16 [ Aangepaste monitoropnameweergave ] en g17 [ Aangepaste zoekeropnameweergave].

N

[ Gefilterd afspelen (selecteer criteria) ]

Druk op de bedieningsknop om naar [ Gefilterde afspeelcriteria ] in het afspeelmenu te gaan.

I

[ Hi-Res Zoom + ]

 • Zoom in met Hi-Res Zoom ( nieuwe video-opnamefunctie: Hi-Res Zoom ); de zoomfactor neemt toe terwijl de knop wordt ingedrukt. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Hi-Res Zoom − ] is geselecteerd voor [ Fn2-knop ].

 • Draai de Fn-ring van de lens rechtsom om in te zoomen met Hi-Res Zoom. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Hi-Res Zoom − ] is geselecteerd voor [ Lens Fn-ring (linksom) ].

J

[ Zoom in hoge resolutie − ]

 • Zoom uit met Hi-Res Zoom ( Nieuwe video-opnamefunctie: Hi-Res Zoom ); de zoomfactor neemt af terwijl de knop wordt ingedrukt. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Hi-Res Zoom + ] is geselecteerd voor [ Fn1-knop ].

 • Draai de Fn-ring van de lens tegen de klok in om uit te zoomen met Hi-Res Zoom. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Hi-Res Zoom + ] is geselecteerd voor [ Lens Fn-ring (rechtsom) ].

H

[ Zoom in hoge resolutie ]

Draai aan de lensbedieningsring om in of uit te zoomen met Hi-Res Zoom ( nieuwe video-opnamefunctie: Hi-Res Zoom ).