Er verschijnt nu een "FTP"-aanduiding in de opnameweergave terwijl de camera is aangesloten op een FTP-server.

  • In het geval van een FTP-verbindingsfout, wordt de indicator rood en wordt een C -pictogram weergegeven.