[ Hoogfrequente flikkeringreductie ]-items zijn toegevoegd aan de foto-opname- en video-opnamemenu's. Door [ Aan (fijnafstelling sluitertijd) ] te selecteren, kunnen sluitertijden tussen 1/8000 en 1/30 sec. worden aangepast in kleinere stappen, zodat snelheden die de flikkering tot een minimum beperken, kunnen worden gevonden door het voorbeeld op de monitor te bekijken.

  • Hoogfrequente flikkeringreductie is beschikbaar in de standen S en M tijdens foto's en in stand M tijdens video-opnamen.

  • Belichtingsbehoud is nu van toepassing tijdens hoogfrequente flikkeringreductie in fotomodus wanneer [ ISO-gevoeligheid ] is geselecteerd voor persoonlijke instelling b7 [ Behoud belicht. wanneer f/ verandert ].