Om spraakmemo's af te spelen, drukt u op de b knop wanneer u foto's bekijkt die zijn gemarkeerd met h -pictogrammen.

Afspelen onderbreken

Het indrukken van de ontspanknop of het bedienen van andere camerabedieningen kan het afspelen beëindigen. Het afspelen stopt automatisch wanneer een andere foto wordt geselecteerd of de camera wordt uitgeschakeld.

Het i -menu

Spraakmemo's kunnen ook worden afgespeeld door [ Speel spraakmemo ] te markeren in het i -weergavemenu en op J te drukken.

Spraakmemo's verwijderen

Om de spraakmemo van de huidige foto te verwijderen, drukt u op de O ( Q )-knop; er wordt een bevestigingsvenster weergegeven zoals weergegeven.

  • Om zowel de foto als de spraakmemo te verwijderen, markeert u [ Foto en spraakmemo ] en drukt u op O ( Q ).

  • Om alleen de spraakmemo te verwijderen, markeert u [ Alleen spraakmemo ] en drukt u op O ( Q ).

  • Druk op D om af te sluiten zonder de foto of de spraakmemo te verwijderen.

  • Bij afbeeldingen in twee formaten kunt u ervoor kiezen om alleen de spraakmemo te verwijderen van de afbeelding op de kaart in de huidige sleuf door [ Geselecteerde afbeelding ] te kiezen in het bevestigingsvenster en vervolgens [ Alleen spraakmemo ] te selecteren.