Schakel de camera uit voordat u de batterij plaatst of verwijdert.

 1. Verwijder het deksel van het batterijvak van de BL-7.

  Til de vergrendeling van het batterijvakdeksel op, draai het naar de open ( A ) stand ( q ) en verwijder het batterijvakdeksel ( w ).

 2. Bevestig het deksel op de batterij.
  • Als de batterijontgrendeling zo is geplaatst dat de pijl ( H ) zichtbaar is, schuift u de batterijontgrendeling om de pijl ( H ) te bedekken.

  • Steek de twee uitsteeksels op de batterij in de overeenkomstige sleuven in het deksel zoals afgebeeld. De batterijontgrendeling schuift opzij om de pijl ( H ) volledig te onthullen.

 3. Plaats de batterij.

  Plaats de batterij volledig en stevig zoals afgebeeld.

 4. Vergrendel het deksel.

  • Draai de vergrendeling van het deksel van het batterijvak naar de gesloten positie ( q ) en klap het naar beneden zoals afgebeeld ( w ).

  • Zorg ervoor dat het deksel goed is vergrendeld om te voorkomen dat de batterij tijdens het gebruik losraakt.

De batterij verwijderen

Voordat u de batterij verwijdert, schakelt u de camera uit, tilt u de vergrendeling van het deksel van het batterijvak op en draait u deze naar de open ( A ) stand.

Het deksel van het batterijvak verwijderen

Om het deksel van het batterijvak te ontgrendelen zodat het van de batterij kan worden verwijderd, schuift u de batterijontgrendeling in de richting die wordt aangegeven door de pijl ( H ) totdat deze stopt.

Het deksel van de batterijkamer
 • Gebruik alleen BL-7 batterijklepjes; andere batterijklepjes kunnen niet worden gebruikt met deze camera.

 • U kunt het deksel erop laten zitten wanneer u batterijen in een oplader oplaadt.

 • Om te voorkomen dat stof zich ophoopt in het batterijvak, plaatst u het deksel van het batterijvak op de camera terug als de batterij niet is geplaatst.

Batterijniveau

 • Het batterijniveau wordt weergegeven in het opnamescherm en het bedieningspaneel terwijl de camera is ingeschakeld.

  Monitor

  Zoeker

  Controlepaneel

 • De weergave van het batterijniveau verandert naarmate het batterijniveau afneemt, van L tot K , J , I en H . Wanneer het batterijniveau daalt tot H , stop dan met fotograferen en laad de batterij op of maak een reservebatterij klaar.

 • Als het bericht [ Ontspanknop uitgeschakeld. Batterij opladen. ] wordt weergegeven, laadt u de batterij op of vervangt u deze.

De stand-by-timer

De camera gebruikt een stand-by-timer om het verbruik van de batterij te verminderen. Als er gedurende ongeveer 30 seconden geen handelingen worden uitgevoerd, loopt de stand-by-timer af en worden de monitor, de zoeker en het bedieningspaneel uitgeschakeld. Een paar seconden voordat ze worden uitgeschakeld, worden de monitor en de zoeker gedimd. Ze kunnen opnieuw worden geactiveerd door de ontspanknop half in te drukken. De tijdsduur voordat de stand-by-timer automatisch afloopt, kan worden geselecteerd met persoonlijke instelling c3 [ Uitschakelvertraging ] > [ Stand-by-timer ].