Volg de onderstaande stappen om de huidige foto te selecteren om te uploaden naar een smart device, computer of ftp-server.

 • De i -menu-items die worden gebruikt om foto's te selecteren om te uploaden, variëren afhankelijk van het type apparaat dat is aangesloten:

  • [ Selecteer voor uploaden naar smartapparaat ]: Wordt weergegeven wanneer de camera is verbonden met een smartapparaat met [ Verbinden met smartapparaat ] in het netwerkmenu ( Verbinden met smartapparaat ).

  • [ Selecteer voor uploaden naar computer ]: Wordt weergegeven wanneer de camera is aangesloten op een computer met [ Verbind met computer ] in het netwerkmenu ( Verbind met computer ).

  • [ Selecteer voor uploaden (FTP) ]: Wordt weergegeven wanneer de camera is verbonden met een FTP-server met [ Verbinding maken met FTP-server ] in het netwerkmenu ( Verbinden met FTP-server ).

 • Video's kunnen niet worden geselecteerd om te uploaden wanneer de camera is verbonden met een smartapparaat via de SnapBridge-app.

 • De maximale bestandsgrootte voor video's die op een andere manier zijn geüpload, is 4 GB.

 1. Selecteer de gewenste foto en druk op de i -knop.

 2. Markeer [ Selecteren voor uploaden naar smartapparaat ], [ Selecteren voor uploaden naar computer ] of [ Selecteren voor uploaden (FTP) ] en druk op J .

  Afbeeldingen die bestemd zijn voor een smart device zijn gemarkeerd met een W -pictogram, terwijl afbeeldingen die bestemd zijn voor een computer of ftp-server zijn gemarkeerd met een s .

Uploadmarkering verwijderen

Herhaal stap 1 en 2 om de uploadmarkering te verwijderen.