De camera ondersteunt nu het FTPS-protocol voor bestandsoverdracht voor een veilige verbinding met FTP-servers.

  • Om FTPS te gebruiken, selecteert u [ FTPS ] als het servertype bij het maken van hostprofielen met behulp van [ Verbinden met FTP-server ] in het netwerkmenu.

Firewall-instellingen

FTPS (geselecteerd door [ FTPS ] als servertype te kiezen) gebruikt TCP-poort 21. Bestandsoverdracht kan worden geblokkeerd als de serverfirewall niet is geconfigureerd om toegang tot deze poort toe te staan.

FTPS-rootcertificaten

Voordat u via FTPS verbinding maakt met een server, moet u een rootcertificaat op de camera laden. Root-certificaten kunnen worden beheerd met behulp van de optie [ Root-certificaat beheren ] die nieuw is toegevoegd aan [ Verbinden met FTP-server ] > [ Opties ] in het netwerkmenu.

  • Neem contact op met de netwerkbeheerder van de betreffende FTPS-server voor informatie over het verkrijgen van rootcertificaten.

Item

Beschrijving

[ Rootcertificaat importeren ]

Importeer een rootcertificaat naar de camera vanaf een geheugenkaart.

  • Het certificaat moet zich in de hoofdmap (bovenaan) van de kaart bevinden.

  • De camera kan rootcertificaatbestanden met de naam "ROOT.CER", "ROOT.CRT" of "ROOT.PEM" importeren.

  • Er kan slechts één rootcertificaat tegelijk op de camera worden opgeslagen. Het bestaande certificaat wordt overschreven wanneer een nieuw certificaat wordt geïmporteerd.

  • Verbindingen die tot stand zijn gebracht met behulp van zelfondertekende rootcertificaten zijn mogelijk niet betrouwbaar.

[ rootcertificaat verwijderen ]

Verwijder het huidige rootcertificaat van de camera.

[ Bekijk rootcertificaat ]

Bekijk het huidige rootcertificaat van de camera.

[ Verbinden als authenticatie mislukt ]

Selecteer [ AAN ] om bepaalde authenticatiefouten te negeren.

Foutcodes

Er zijn nieuwe codes toegevoegd voor fouten die optreden wanneer de camera is verbonden met een FTPS-server via Ethernet of draadloos LAN ( Foutcodes ).

[ Fout bij het verifiëren van FTP-serverreferenties. ]

Foutcode

Oplossing

Err.61

Controleer of de FTP-server TLS 1.2 of hoger ondersteunt.

Err.62

Controleer of u het juiste rootcertificaat gebruikt.

Err.63

Err.64

De camera kan geen verbinding maken omdat de FTP-server om een clientcertificaat heeft gevraagd. Controleer de instellingen van de FTP-server.

Err.65

Zet de camera uit en weer aan.