Om een diavoorstelling te bekijken waarin de foto's één voor één worden afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn opgenomen, selecteert u [ Diavoorstelling ] in het i -menu. U kunt ook kiezen hoe lang eventuele foto's in de show worden weergegeven.

 1. Selecteer de startfoto met de multi-selector en druk op de i -knop.

  De diavoorstelling begint met de geselecteerde foto en gaat door alle foto's die daarna zijn opgenomen.

 2. Markeer [ Diavoorstelling ] en druk op 2 .

  Om te kiezen hoe lang foto's worden weergegeven, markeert u [ Frame-interval ] en drukt u op 2 .

 3. Markeer [ Start ] en druk op J

  • De diavoorstelling wordt gestart.

  • In het geval van video's wordt de optie die is geselecteerd voor [ Frame-interval ] genegeerd; in plaats daarvan wordt het startframe korte tijd weergegeven voordat het afspelen van de video begint.

  • Wanneer de show is afgelopen, wordt er een bericht weergegeven voordat de normale weergave wordt hervat.

Tijdens de show

De volgende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd terwijl de show aan de gang is:

Tot

Beschrijving

Terug/vooruit springen

Druk op 4 om terug te keren naar het vorige frame, op 2 om naar het volgende frame te gaan.

Bekijk extra foto-informatie

Druk op 1 , 3 of DISP om de weergegeven foto-informatie te kiezen. Selecteer [ Geen (alleen foto) ] om foto-informatie te verbergen.

Volume aanpassen

Druk op X om het volume te verhogen, op W ( Q ) om het te verlagen.

Afsluiten naar afspeelmodus

Druk op K om de diavoorstelling te beëindigen en terug te keren naar het afspeelscherm.