Selecteer het tabblad A in de cameramenu's om Persoonlijke instellingen te bekijken.

Aangepaste instellingen worden gebruikt om camera-instellingen aan te passen aan individuele voorkeuren. Het menu Persoonlijke instellingen is verdeeld in twee niveaus.

De volgende aangepaste instellingen zijn beschikbaar: 1

Item

0

[ Aangepaste instellingenbank ]

Bank aangepaste instellingen

een [ Focus ]

a1

[ AF-C prioriteit selectie ]

a1: AF-C-prioriteitselectie

a2

[ AF-S prioriteit selectie ]

a2: AF-S-prioriteitselectie

a3

[ Focus volgen met lock-on ]

a3: Focus volgen met Lock-On

a4

[ Gebruikte focuspunten ]

a4: Gebruikte focuspunten

a5

[ Punten opslaan op oriëntatie ]

a5: Punten opslaan op oriëntatie

a6

[ AF-activering ]

a6: AF-activering

a7

[ Focuspunt persistentie ]

a7: Focuspuntpersistentie

a8

[ Beperk AF-veldstand selectie ]

a8: Beperk AF-veldstand selectie

a9

[ Beperkingen focusmodus ]

a9: Beperkingen focusmodus

a10

[ Focuspunt omhullend ]

a10: Rondom focuspunt

a11

[ Scherpstelpuntweergave ]

a11: Scherpstelpuntweergave

a12

[ Ingebouwde AF-hulpverlichting ]

a12: Ingebouwde AF-hulpverlichting

a13

[ Focus peaking ]

a13: Focuspiek

a14

[ Scherpstelpunt selectie snelheid ]

a14: Selectiesnelheid scherpstelpunt

a15

[ Handmatige scherpstelring in AF-modus ] 2

a15: Ring voor handmatige scherpstelling in AF-modus

b [ Meting/belichting ]

b1

[ Stapwaarde ISO-gevoeligheid ]

b1: ISO-gevoeligheid Stap Waarde

b2

[ EV-stappen voor belichtingsregeling ]

b2: EV-stappen voor belichtingsregeling

b3

[ Eenvoudige belichtingscompensatie ]

b3: Eenvoudige belichtingscompensatie

b4

[ Matrixmeting gezichtsdetectie ]

b4: Matrixmeting Gezichtsdetectie

b5

[ Centrum gewogen gebied ]

b5: Centrumgericht gebied

b6

[ Optimale belichting afstemmen ]

b6: Optimale belichting afstemmen

b7

[ Houd exp. wanneer f/ verandert ]

b7: Behoud Exp. Wanneer f/ Wijzigingen

c [ Timers/AE-vergrendeling ]

c1

[ Ontspanknop AE-L ]

c1: Ontspanknop AE-L

c2

[ Zelfontspanner ]

c2: Zelfontspanner

c3

[ Uitschakelvertraging ]

c3: Uitschakelvertraging

d [ Opnemen/weergave ]

d1

[ Snelheid continu-opname ]

d1: Snelheid continu-opnamen

d2

[ Maximum aantal opnamen per burst ]

d2: Maximum aantal schoten per burst

d3

[ Beperk de selectie van de vrijgavemodus ]

d3: Selectie vrijgavemodus beperken

d4

[ C30/C120 opties ]

d4: C30/C120-opties

d5

[ Synchroniseren. opties voor vrijgavemodus ]

d5: Synchroniseren. Opties voor vrijgavemodus

d6

[ Verlengde sluitertijden (M) ]

d6: Langere sluitertijden (M)

d7

[ Beperk selecteerbaar beeldgebied ]

d7: Selecteerbaar afbeeldingsgebied beperken

d8

[ Bestandsnummerreeks ]

d8: Bestandsnummerreeks

d9

[ Weergavemodus (foto Lv) ]

d9: weergavemodus (foto Lv)

d10

[ Sterrenlichtweergave (foto Lv) ]

d10: Sterrenlichtweergave (Foto Lv)

d11

[ Warme displaykleuren ]

d11: warme weergavekleuren

d12

[ LCD verlichting ]

d12: LCD-verlichting

d13

[ Alles bekijken in continue modus ]

d13: Alles bekijken in continue modus

d14

[ Vrijgave timing indicator ]

d14: Timingindicator loslaten

d15

[ Beeldkader ]

d15: Beeldkader

d16

[ Rastertype ]

d16: rastertype

d17

[ Virtueel horizontype ]

d17: virtueel horizontype

d18

[ Aangepaste monitoropnameweergave ]

d18: Aangepaste monitor opnameweergave

d19

[ Aangepaste weergave zoekeropname ]

d19: Aangepaste zoekeropnameweergave

d20

[ Hoge fps zoekerweergave ]

d20: hoge FPS-zoekerweergave

e [ Bracketing/flitser ]

e1

[ Flitssynchronisatiesnelheid ]

e1: Flitssynchronisatiesnelheid

e2

[ Flits sluitertijd ]

e2: Flitssluitertijd

e3

[ Belichtingscomp. voor flits ]

e3: Belichtingscomp. voor Flash

e 4

[ Auto c ISO-gevoeligheidsregeling ]

e4: Auto c ISO-gevoeligheidsregeling

e5

[ Modelflits ]

e5: Modelflits

e6

[ Automatische bracketing (modus M) ]

e6: automatische bracketing (modus M)

e7

[ Bracketingvolgorde ]

e7: Bracketingvolgorde

e8

[ Flitsburst prioriteit ]

e8: Prioriteit flitsburst

f [ Bediening ]

f1

[ Pas i -menu aan ]

f1: i Menu aanpassen

f2

[ Aangepaste bedieningselementen (opnamen) ]

f2: Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken)

f3

[ Aangepaste bedieningselementen (afspelen) ]

f3: Aangepaste bedieningselementen (afspelen)

f4

[ Bedieningsvergrendeling ]

f4: Bedieningsvergrendeling

f5

[ Omgekeerde draaiknop ]

f5: Omgekeerde draaiknop

f6

[ Laat de knop los om de draaiknop te gebruiken ]

f6: knop loslaten om kiesschijf te gebruiken

f7

[ Omgekeerde indicatoren ]

f7: Omgekeerde indicatoren

f8

[ Omgekeerde ring voor focus ]

f8: Omgekeerde ring voor focus

f9

[ Draaibereik scherpstelring ]

f9: Rotatiebereik focusring

f10

[ Reactie ring ]

f10: Reactie belsignaal

f11

[ Wissel focus/control ring rollen ]

f11: Focus-/bedieningsringrollen wisselen

f12

[ Flicks in schermvullende weergave ]

f12: Flicks in volledig frame

f13

[ Liever sub-selector centrum ]

f13: Prefereer Sub-selector Center

g [ Video ]

g1

[ Pas i -menu aan ]

g1: i Menu aanpassen

g2

[ Aangepaste bedieningselementen ]

g2: Aangepaste bedieningselementen

g3

[ Bedieningsvergrendeling ]

g3: Bedieningsvergrendeling

g4

[ Beperk AF-veldstand selectie ]

g4: selectie AF-veldstand beperken

g5

[ Beperkingen focusmodus ]

g4: selectie AF-veldstand beperken

g6

[ AF-snelheid ]

g6: AF-snelheid

g7

[ AF-trackinggevoeligheid ]

g7: AF-trackinggevoeligheid

g8

[ Fijne ISO-regeling (modus M) ]

g8: fijne ISO-regeling (modus M)

g9

[ Verlengde sluitertijden (modus M) ]

g9: Langere sluitertijden (modus M)

g10

[ Bekijk hulp ]

g10: hulp weergeven

g11

[ Zebrapatroon ]

g11: Zebrapatroon

g12

[ Beperk zebrapatroon toonbereik ]

g12: Toonbereik zebrapatroon beperken

g13

[ Rastertype ]

g13: Rastertype

g14

[ Weergave helderheidsinformatie ]

g14: Helderheidsinformatieweergave

g15

[ Aangepaste monitoropnameweergave ]

g15: Aangepaste monitor opnameweergave

g16

[ Aangepaste weergave zoekeropname ]

g16: Aangepaste zoekeropnameweergave

g17

[ Rode REC frame-indicator ]

g17: Rode REC Frame-indicator

  1. Items die zijn gewijzigd ten opzichte van de standaardwaarden, worden aangegeven met sterretjes (" U ").

  2. Alleen beschikbaar met compatibele lenzen.

Zie ook

"Standaardinstellingen menu Persoonlijke instellingen" (Standaardinstellingen menu Persoonlijke instellingen )