Lange termijn opslag

Als de camera voor een langere periode niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij. Controleer voordat u de batterij verwijdert of de camera is uitgeschakeld.

Bewaar de camera niet op locaties die:

 • slecht geventileerd zijn of onderhevig zijn aan vochtigheid van meer dan 60%,

 • zich in de buurt van apparatuur bevinden die sterke elektromagnetische velden produceert, zoals televisies of radio's, of

 • worden blootgesteld aan temperaturen boven 50 °C (122 °F) of onder -20 °C (-4 °F).

Schoonmaak

De procedure is afhankelijk van het onderdeel dat moet worden gereinigd. De procedures worden hieronder beschreven.

 • Gebruik geen alcohol, verdunner of andere vluchtige chemicaliën.

Cameralichaam

Gebruik een blaasbalgje om stof en pluisjes te verwijderen en veeg het daarna voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. Na gebruik van de camera op het strand of aan zee, veegt u zand of zout af met een doek die licht is bevochtigd met gedestilleerd water en droogt u de camera goed af.

Belangrijk : Stof of ander vreemd materiaal in de camera kan een storing in het product veroorzaken. Schade door de aanwezigheid van vreemde stoffen in de camera valt niet onder de garantie.

Lens en zoeker

Deze glaselementen zijn gemakkelijk te beschadigen: verwijder stof en pluisjes met een blazer. Als u een spuitbus gebruikt, moet u de bus verticaal houden om te voorkomen dat er vloeistof vrijkomt die de glaselementen zou kunnen beschadigen. Om vingerafdrukken en andere vlekken te verwijderen, brengt u een kleine hoeveelheid lensreiniger aan op een zachte doek en maakt u deze voorzichtig schoon.

De monitor

Verwijder stof en pluisjes met een blazer. Wanneer u vegen, vingerafdrukken en andere olieachtige vlekken verwijdert, veegt u het oppervlak lichtjes af met een zachte doek of zeemleer. Oefen geen druk uit, omdat dit kan leiden tot schade of storingen.

Beeldsensor reinigen

Vuil of stof dat de camera binnendringt wanneer lenzen worden verwisseld of de bodydop wordt verwijderd, kan zich aan het oppervlak van de beeldsensor hechten en uw foto's beïnvloeden. De optie "schone beeldsensor" laat de sensor trillen om stof te verwijderen.

De beeldsensor kan op elk moment worden gereinigd vanuit de menu's, of de reiniging kan automatisch worden uitgevoerd wanneer de camera is uitgeschakeld. Neem contact op met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger als reiniging van de beeldsensor het probleem niet oplost.

De menu's gebruiken

 • Voor een maximaal effect houdt u de camera in de normale richting (basis omlaag).

 • Selecteer [ Beeldsensor reinigen ] in het setup-menu, markeer vervolgens [ Start ] en druk op J om te beginnen met reinigen.

 • De camerabediening kan niet worden gebruikt terwijl er wordt schoongemaakt. Verwijder of ontkoppel de stroombron niet.

 • Het setup-menu wordt weergegeven wanneer de reiniging is voltooid.

De beeldsensor reinigen bij afsluiten

Keuze

Beschrijving

6

[ Schoonmaken bij afsluiten ]

Elke keer dat de camera wordt uitgeschakeld, wordt de beeldsensor automatisch gereinigd tijdens het afsluiten.

[ Schoonmaken ]

Automatische beeldsensorreiniging uit.

 1. Selecteer [ Automatische reiniging ] voor [ Beeldsensor reinigen ].

  Als u op 2 drukt wanneer [ Automatische reiniging ] is gemarkeerd, worden de opties voor [ Automatische reiniging ] weergegeven.

 2. Markeer een optie.

  Druk op J om de gemarkeerde optie te selecteren.

Let op: beeldsensor reinigen
 • Het gebruik van camerabedieningen onderbreekt elke reiniging van de beeldsensor die is begonnen als reactie op de bediening van de aan/uit-schakelaar.

 • Als het reinigen van de beeldsensor meerdere keren achter elkaar wordt uitgevoerd, kan het reinigen van de beeldsensor tijdelijk worden uitgeschakeld om de interne circuits van de camera te beschermen. Na een korte wachttijd kan de reiniging opnieuw worden uitgevoerd.

Handmatige reiniging

Als vreemd materiaal niet van de beeldsensor kan worden verwijderd met behulp van beeldsensorreiniging, kan de sensor handmatig worden gereinigd zoals hieronder beschreven. Houd er echter rekening mee dat de sensor uiterst delicaat is en gemakkelijk kan worden beschadigd; we raden aan dat handmatige reiniging alleen wordt uitgevoerd door een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

 • Selecteer [ Sensor shield blijft open ] voor [ Sensor shield behavior at power off ] in het setup-menu.

 1. Zet de camera uit en verwijder de lens.

 2. Houd de camera zo vast dat er licht binnenkomt en onderzoek de beeldsensor op stof of pluisjes.

  Als er geen vreemde voorwerpen aanwezig zijn, gaat u verder met stap 4.

 3. Verwijder stof en pluisjes van de sensor met een blaasbalgje.
  • Gebruik geen blaaskwastje. De borstelharen kunnen de sensor beschadigen.

  • Vuil dat niet met een blazer kan worden verwijderd, mag alleen worden verwijderd door door Nikon geautoriseerd servicepersoneel. U mag de sensor in geen geval aanraken of afvegen.

 4. Vervang de lens of de meegeleverde bodydop.

Vreemd materiaal op de beeldsensor

Vreemde stoffen die de camera binnendringen wanneer lenzen of bodydoppen worden verwijderd of verwisseld (of in zeldzame gevallen smeermiddel of fijne deeltjes van de camera zelf) kunnen zich aan de beeldsensor hechten, waar het kan verschijnen op foto's die onder bepaalde omstandigheden zijn gemaakt. Om te voorkomen dat er vreemd materiaal binnendringt bij het bevestigen van de bodydop of het verwisselen van lenzen, dient u een stoffige omgeving te vermijden en ervoor te zorgen dat alle stof en ander vreemd materiaal dat aan de cameramontage, lensmontage of bodydop kan blijven kleven, wordt verwijderd. Om de camera te beschermen wanneer er geen lens op zijn plaats zit, moet u de meegeleverde bodydop terugplaatsen. Mocht u vreemde voorwerpen tegenkomen die niet kunnen worden verwijderd met de reinigingsoptie voor de beeldsensor ( De menu's gebruiken ), reinig dan de beeldsensor zoals beschreven in "Handmatige reiniging" ( Handmatige reiniging ), of laat de sensor reinigen door geautoriseerd Nikon-servicepersoneel. Foto's die zijn aangetast door de aanwezigheid van vreemd materiaal op de sensor, kunnen worden geretoucheerd met behulp van de schone beeldopties die beschikbaar zijn in sommige beeldverwerkingstoepassingen.

Onderhoud van de camera en accessoires

De camera is een precisieapparaat en vereist regelmatig onderhoud; Nikon raadt aan de camera eens in de één tot twee jaar te inspecteren en eens in de drie tot vijf jaar een onderhoudsbeurt te geven (houd er rekening mee dat voor deze diensten kosten in rekening worden gebracht).

 • Frequente inspectie en onderhoud worden met name aanbevolen als de camera professioneel wordt gebruikt.

 • Alle accessoires die regelmatig met de camera worden gebruikt, zoals lenzen of optionele flitsers, moeten worden meegeleverd wanneer de camera wordt geïnspecteerd of onderhouden.