Als de camera's zijn verbonden met het netwerk met behulp van [ Verbinden met andere camera's ] in het netwerkmenu, kunnen de klokken op alle camera's in de huidige groep die is verbonden, worden ingesteld op de tijd en datum die door de hoofdcamera worden gerapporteerd. Synchronisatie is van toepassing op alle opties in het setup-menu [ Tijdzone en datum ]-weergave.

 1. Verbind de camera's met het netwerk met [ Verbind met andere camera's ] > [ Netwerkinstellingen ] in het netwerkmenu.

  Zie "Gesynchroniseerde release" ( gesynchroniseerde release ) voor meer informatie.

 2. Selecteer op de mastercamera [ Verbinden met andere camera's ], markeer vervolgens [ Datum en tijd synchroniseren ] en druk op 2 .
  • De klokinstellingen van de hoofdcamera worden weergegeven.

  • [ Datum en tijd synchroniseren ] is niet beschikbaar op de externe camera's.

  • [ Datum en tijd synchroniseren ] is niet beschikbaar als er geen camera is aangesloten op het netwerk.

 3. Druk J

  • De klokken op de externe camera's worden ingesteld op de datum en tijd die door de hoofdcamera worden gerapporteerd.

  • Er wordt een bericht weergegeven wanneer het proces is voltooid.

  • Druk nogmaals op J om terug te keren naar het scherm [ Verbinden met andere camera's ].