Zaključajte postavke ekspozicije ili odabir tačke fokusa.

Opcija

Opis

[ Zaključavanje brzine zatvarača ]

Odaberite [ ON ] da zaključate brzinu zatvarača na trenutnoj vrijednosti u modu M.

  • O ikone se pojavljuju na ekranu snimanja i kontrolnoj tabli kada je zaključavanje brzine zatvarača na snazi.

[ Zaključavanje otvora blende ]

Odaberite [ ON ] da zaključate otvor blende na trenutnoj vrijednosti u modovima A i M.

  • O ikone se pojavljuju na ekranu snimanja i kontrolnoj tabli kada je zaključavanje blende na snazi.

[ Zaključavanje fokusne tačke ]

Odaberite [ ON ] da zaključate odabir tačke fokusa na trenutno odabranoj tački fokusa.

  • Zaključavanje tačke fokusa se ne primenjuje kada je [ Auto-area AF ] izabran za režim AF-area.

  • Kada je odabrano [ Subject-tracking AF ], tačka fokusa će pratiti kretanje subjekta.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere

a: Fokus

b: Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/AE zaključavanje

d: Snimanje/Prikaz

e: Bracketing/Flash

f: Kontrole

g: Video