Izvēlieties, vai atsevišķus fokusa punktus un AF apgabala režīmus var atlasīt “platai” (ainavas) orientācijai, “augstai” (portreta) orientācijai, kad kamera ir pagriezta par 90° pulksteņrādītāja virzienā, un “augstai” orientācijai, kad kamera ir pagriezta par 90°. pretpulksteņrādītājvirzienā. Atlasītā opcija attiecas tikai uz skatu meklētāja fotografēšanu.

  • Izvēlieties [ Izslēgts ], lai izmantotu vienu un to pašu fokusa punktu neatkarīgi no kameras orientācijas.

  • Izvēlieties [ Fokusa punkts ], lai iespējotu atsevišķu fokusa punkta izvēli. Lai iespējotu atsevišķu fokusa punkta un AF apgabala režīma izvēli, izvēlieties [ Fokusa punkts un AF apgabala režīms ].

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: fotografēt/rādīt

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma