Izvēlieties, vai ekspozīcijas kompensāciju var pielāgot, griežot komandu ciparripu, nenospiežot pogu E

Opcija

Apraksts

[ Ieslēgts (automātiskā atiestatīšana) ]

Pielāgošanu var veikt, izmantojot tikai komandu ciparripu. Iestatījumi, kas atlasīti tikai ar komandu ciparripu, tiek atiestatīti, kad kamera tiek izslēgta vai beidzas gaidstāves taimera termiņš.

[ Ieslēgts ]

Pielāgošanu var veikt, izmantojot tikai komandu ciparripu. Ekspozīcijas kompensācija netiek atiestatīta, kad kamera tiek izslēgta vai beidzas gaidstāves taimera termiņš.

[ Izslēgts ]

Pielāgošanu veic, vispirms nospiežot pogu E un pēc tam pagriežot komandu ciparripu.

  • Šis iestatījums ir spēkā režīmos P , S un A . Vienkārša ekspozīcijas kompensācija nav pieejama režīmā M .

  • Izmantotā komandu skala atšķiras atkarībā no ekspozīcijas režīma.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: fotografēt/rādīt

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma