Kamera turpina mērīt ekspozīciju noteiktu laiku pēc tam, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei. Izvēlieties, cik ilgi kamera turpina mērīt ekspozīciju, ja netiek veiktas nekādas darbības.

  • Skatu meklētāja displejs un aizvara ātruma un diafragmas atvēruma rādījumi augšējā vadības panelī automātiski izslēdzas, kad beidzas gaidstāves taimera termiņš.

  • Izvēlieties īsāku gaidstāves taimera aizkavi, lai palielinātu akumulatora darbības laiku.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: fotografēt/rādīt

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma