Izvēlieties apgabalu, no kura tiek iegūti dati, lai palīdzētu fokusēties, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, kad AF apgabala režīmam ir atlasīts [ Single-point AF ] vai [ Dynamic-area AF ].

Opcija

Apraksts

[ Parasti ]

Kamera nosaka objektu atrašanās vietu, pamatojoties tikai uz datiem no atlasītā punkta tuvumā.

[ Plats ]

Kamera izmanto datus no apkārtējiem apgabaliem, lai noteiktu objektus, kas atrodas nedaudz ārpus atlasītā fokusa punkta. Izmantojiet ātri kustīgiem objektiem.

  • Ja ir atlasīts [ Wide ], AF apgabala režīma indikatori skatu meklētājā un augšējā vadības panelī parādīs 2 , ja AF apgabala režīmam ir izvēlēts [ Single-point AF ].

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: fotografēt/rādīt

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma