Izvēlieties kādu no tālāk redzamajām skatu meklētāja fokusa punkta displeja opcijām.

Manuālais fokusa režīms

Opcija

Apraksts

[ Ieslēgts ]

Fokusa punkts visu laiku tiek rādīts manuālā fokusa režīmā.

[ Izslēgts ]

Fokusa punkts tiek parādīts tikai fokusa punkta atlases laikā.

Fokusa punkta spilgtums

Izvēlieties fokusa punkta displeja spilgtumu skatu meklētājā.

Dinamiskā apgabala AF palīgs

Izvēlieties, vai kamera parāda gan atlasīto fokusa punktu, gan apkārtējos fokusa punktus, kas tiek izmantoti, lai palīdzētu fokusa darbībai dinamiskā apgabala AF apgabala režīmā.

Opcija

Apraksts

[ Ieslēgts ]

Parādiet gan atlasīto fokusa punktu, gan apkārtējos fokusa punktus.

[ Izslēgts ]

Parādīt tikai atlasīto fokusa punktu.

[ Ieslēgts ] (atlasīts [ Dinamiskā apgabala AF (9 punkti) ])

[ Izslēgts ]

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: fotografēt/rādīt

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma