Pogu a var atspējot, lai novērstu tiešā skata nejaušu ieslēgšanos, kad tiek nospiesta a poga.

Opcija

Apraksts

[ Iespējot ]

Nospiežot pogu a , tiek atvērts tiešraides skats.

f

[ Iespējot (gaidstāves taimeris aktīvs) ]

Nospiežot pogu a , tiek aktivizēts tiešraides skats tikai tad, kad ir aktīvs gaidstāves taimeris.

[ Atspējot ]

Nospiežot pogu a , netiek palaists tiešraides skats.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: fotografēt/rādīt

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma