Pielāgotais iestatījums e7 [ Auto bracketing (Mode M) ] nosaka iestatījumus, kas tiek ietekmēti, ja režīmā M ir iespējota ekspozīcija vai zibspuldzes kadru dublēšana, izmantojot [ Auto bracketing set ].

Pielāgots iestatījums e7 [ Automātiskā kadru dublēšana (M režīms) ]

Fotoattēlu uzņemšanas izvēlne > [ Automātiskā dublēšanas iestatījums ]

AE un zibspuldze *

Tikai AE *

F

[ Zibspuldze/ātrums ]

Aizvara ātrums un zibspuldzes līmenis

Slēdža ātrums

G

[ Zibspuldze/ātrums/apertūra ]

Aizvara ātrums, diafragmas atvērums un zibspuldzes līmenis

Slēdža ātrums un diafragmas atvērums

H

[ Zibspuldze/apertūra ]

Diafragmas atvēruma un zibspuldzes līmenis

Apertūra

I

[ Tikai zibspuldze ]

Zibspuldzes līmenis

  • Ja zibspuldze netiek izmantota, kad [ Auto ISO sensitivity control ] ir atlasīts [ Ieslēgts ] un [ Zibspuldze/ātrums ], [ Zibspuldze/ātrums/apertūra ] vai [ Zibspuldze/apertūra ] ir atlasīts pielāgotajam iestatījumam e7, ISO jutība tiks iestatīta tiek fiksēts pie vērtības pirmajam kadram katrā kadru secībā.

Zibspuldzes dublēšana

Zibspuldzes dublēšana tiek veikta tikai ar i-TTL vai q A (automātiskās apertūras) zibspuldzes vadību.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: fotografēt/rādīt

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma