Izvēlieties lomu, kas filmēšanas laikā piešķirta kursortaustiņa centram.

Loma

Apraksts

K

[ Atlasīt centrālo fokusa punktu ]

Nospiežot kursortaustiņa centru, tiek atlasīts centrālais fokusa punkts.

X

[ Tālummaiņa ieslēgta/izslēgta ]

Nospiediet kursortaustiņa centru, lai tuvinātu displeju apgabalā ap pašreizējo fokusa punktu (tāluma koeficients ir izvēlēts iepriekš). Nospiediet vēlreiz, lai atgrieztos iepriekšējā displejā. Lai izvēlētos tālummaiņas koeficientu, iezīmējiet [ Zoom on/off ] un nospiediet 2 .

1

[ Ierakstīt filmas ]

Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kursortaustiņa centru. Nospiediet vēlreiz, lai beigtu ierakstīšanu.

[ Nav ]

Nospiežot kursortaustiņa centru, nav nekādas ietekmes.

A Pielāgoti iestatījumi: kameras iestatījumu precizēšana

a: Autofokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: fotografēt/rādīt

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: Filma