Επιλέξτε [ Ενεργοποίηση ] για να απενεργοποιήσετε τις ενσωματωμένες λειτουργίες Bluetooth και Wi‑Fi της κάμερας.

  • Οι ασύρματες λειτουργίες των προαιρετικών περιφερειακών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην κάμερα μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο με την αποσύνδεση των συσκευών.