Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας. Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής μπροστινής κουρτίνας συμβάλλει στη μείωση της θολότητας που προκαλείται από το κούνημα της κάμερας. Το ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας είναι διαθέσιμο σε λειτουργίες Q , Qc και Mup .

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ενεργοποίηση ]

Ενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας.

[ Απενεργοποίηση ]

Χρησιμοποιήστε μηχανικό κλείστρο.

Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας
 • Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με φακούς διαφορετικών τύπων εκτός των G, E ή D ενδέχεται να περιέχουν «θόρυβο» όπως γραμμές ή ομίχλη. Επιλέξτε [ Απενεργοποίηση ] εάν παρατηρήσετε ότι συμβαίνει αυτό.

 • Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή, η κάμερα χρησιμοποιεί το μηχανικό κλείστρο σε λειτουργίες άλλες από τις Q ,

  Qc
  και
  Mup
  .

 • Η ταχύτερη ταχύτητα κλείστρου και η μέγιστη ευαισθησία ISO που διατίθενται με το ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας είναι 1 / 2000 s και ISO 51200, αντίστοιχα.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία