Σε περιπτώσεις όπου η παραμικρή κίνηση της κάμερας μπορεί να θολώσει τις εικόνες, η απελευθέρωση του κλείστρου μπορεί να καθυστερήσει από περίπου 0,2 έως 3 δευτερόλεπτα μετά την ανύψωση του καθρέφτη.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία