Ta bort flera bilder. För mer information, se "Uppspelningsmenyn" ( Uppspelningsmenyn ).

Alternativ

Beskrivning

Q

[ Vald ]

Radera valda bilder.

i

[ Välj datum ]

Radera alla bilder tagna på valda datum.

R

[ Alla ]

Radera alla bilder i mappen som för närvarande är vald för [ Uppspelningsmapp ] i uppspelningsmenyn.

  • Om två minneskort är isatta kan du välja det kort från vilket bilderna ska raderas.