Om [ ] väljs kommer "höga" (porträttorienterade) bilder automatiskt att roteras för visning under uppspelning.

Rotera högt

Bilder roteras inte automatiskt under bildgranskning även när [ ] är valt för [ Rotera högt ].