Visa ett bildspel; bilderna visas i den inspelade ordningen. Bilderna i mappen som för närvarande är vald för [ Uppspelningsmapp ] ( Uppspelningsmapp ) kommer att visas en i taget i den ordning som spelas in.

Alternativ

Beskrivning

[ Start ]

Starta bildspelet.

[ Bildtyp ]

  • Välj vilken typ av bild som ska visas.

  • Välj [ Efter betyg ] för att endast visa bilder med valda betyg. Markera betyg och tryck på 2 att välja ( M ) eller avmarkera ( U ).

[ Bildruteintervall ]

Välj hur länge varje bild ska visas.

Visa bildspel

För att starta bildspelet, markera [ Start ] och tryck på J .

Följande operationer kan utföras medan showen pågår:

Till

Beskrivning

Hoppa bakåt/hoppa framåt

Tryck på 4 att gå tillbaka till föregående bildruta, 2 att hoppa till nästa bildruta.

Se ytterligare bildinformation

Om mer än en sida med fotoinformation har valts för [ Uppspelningsvisningsalternativ ] i uppspelningsmenyn kan du trycka på 1 eller 3 under helskärmsuppspelning för att välja vilken information som ska visas.

Paus

Tryck på J att pausa bildspelet. För att starta om, markera [ Starta om ] och tryck på J .

Justera volymen

Tryck på X ( T ) för att öka volymen, W ( Y ) för att minska.

Avsluta till uppspelningsmenyn

Tryck på G att avsluta bildspelet och återgå till uppspelningsmenyn.

Avsluta till uppspelningsläge

Tryck på K att avsluta bildspelet och avsluta för uppspelning.

Avsluta till fotograferingsläge

Tryck ned avtryckaren halvvägs för att återgå till fotograferingsläget.

En dialogruta visas när föreställningen slutar. För att starta om, markera [ Starta om ] och tryck på J . För att avsluta showen, markera [ Avsluta ] och tryck på J