Välj om bilderna ska visas automatiskt på monitorn direkt efter tagning. Om [ Av ] väljs kan bilder endast visas genom att trycka på K knappen.