Kopiera bilder från ett minneskort till ett annat när två minneskort är isatta.

Alternativ

Beskrivning

[ Välj källa ]

Välj det kort som bilderna ska kopieras från.

[ Välj bild(er) ]

Välj bilder som ska kopieras.

[ Välj målmapp ]

Välj destinationsmappen på det återstående kortet (kortet som inte valts för [ Välj källa ]).

[ Kopiera bild(er)? ]

Kopiera bilderna.

Kopiera bilder

 1. Välj [ Välj källa ].

  Markera [ Välj källa ] och tryck på 2 att visa dialogrutan [ Välj källa ].

 2. Välj kortet som innehåller bilderna som ska kopieras.

  Markera kortplatsen för kortet som innehåller bilderna som ska kopieras och tryck på J att välja den markerade kortplatsen och återgå till menyn [ Kopiera bild(er) ].

 3. Välj [ Välj bild(er) ].

  Markera [ Välj bild(er) ] och tryck på 2 att välja det markerade alternativet och återgå till menyn [ Välj bild(er) ].

 4. Välj källmappen.
  • Markera mappen som innehåller bilderna som ska kopieras och tryck på 2 att välja den markerade mappen och visa menyn [Bilder valda som standard ].

  • För att kopiera alla bilder från kortet i den valda kortplatsen, markera [ Alla bilder i kortplats ], tryck på J och fortsätt till steg 10.

 5. Gör det första valet.

  Välj de bilder som kommer att väljas som standard.

  Alternativ

  Beskrivning

  [ Avmarkera alla ]

  Ingen av bilderna i den valda mappen kommer att väljas som standard.

  • Välj det här alternativet när du vill välja bilder individuellt.

  [ Välj alla bilder ]

  Alla bilder i den valda mappen kommer att väljas som standard.

  • Välj det här alternativet om du vill kopiera alla eller de flesta bilderna i mappen.

  [ Välj skyddade bilder ]

  Endast de skyddade bilderna i mappen kommer att väljas som standard.

 6. Välj ytterligare bilder.

  • Markera bilder och tryck på W ( Y )-knappen för att välja; valda bilder är markerade med ett L . För att avmarkera den aktuella bilden, tryck på W ( Y )-knappen igen; L kommer inte längre att visas.

  • För att se den markerade bilden i helskärmsläge, tryck och håll ned X knappen ( T ).

  • Efter att ha bekräftat att alla bilder du vill kopiera har L märken, tryck på J att återgå till menyn [ Kopiera bild(er) ].

 7. Välj [ Välj målmapp ].

  Markera [ Välj målmapp ] och tryck på 2 att visa menyn [ Välj målmapp ].

 8. Välj en målmapp.

  Välj ett av följande alternativ och tryck på 2 .

  Alternativ

  Beskrivning

  [ Välj mapp efter nummer ]

  Ange numret på målmappen ( Välj mapp efter nummer ). Om mappen med det valda numret inte redan finns skapas en ny mapp.

  [ Välj mapp från listan ]

  Välj målmapp från en lista över befintliga mappar.

 9. Välj mappen.

  Efter att ha angett ett mappnummer eller markerat mappnamnet, tryck på J att välja mappen och återgå till menyn [ Kopiera bild(er) ].

 10. Välj [ Kopiera bild(er)? ].

  Markera [ Kopiera bild(er)? ] och tryck på J att visa en bekräftelsedialogruta.

 11. Välj [ Ja ].
  • Kameran visar meddelandet "[ Kopiera? ]” tillsammans med antalet bilder som kommer att kopieras.

  • Markera [ Ja ] och tryck på J att kopiera de valda bilderna.

  • Tryck på J igen för att avsluta när kopieringen är klar.

Kopiera bilder
 • Bilder kommer inte att kopieras om det inte finns tillräckligt med utrymme på destinationskortet.

 • Om målmappen innehåller en fil med samma namn som en av bilderna som ska kopieras, kommer en bekräftelsedialogruta att visas. Välj [ Ersätt befintlig bild ] eller [ Ersätt alla ] för att ersätta den befintliga filen eller filerna. Skyddade filer i målmappen kommer inte att ersättas. För att fortsätta utan att ersätta befintliga filer, välj [ Hoppa över ]. Välj [ Avbryt ] för att avsluta utan att kopiera ytterligare bilder.

 • Betyg och skyddad status kopieras med bilderna.

 • För att förhindra strömavbrott medan kopiering pågår, se till att batteriet är fulladdat innan du kopierar filmer.