Betygsätt bilder.

  • Markera bilder med multiväljaren.

  • Håll ned W ( Y )-knappen och tryck på 1 eller 3 att välja ett betyg från noll till fem stjärnor, eller välj d att markera bilden som en kandidat för senare radering.

  • För att se den markerade bilden i helskärmsläge, tryck och håll ned X knappen ( T ).

  • Tryck på J att spara ändringarna.