Endre tidssoner, still kameraklokken, velg datovisningsrekkefølgen og slå sommertid på eller av. Sørg for å sjekke kameraklokken regelmessig mot mer nøyaktige ur og juster klokkeslett- og datoinnstillinger etter behov.

Alternativ Beskrivelse
Tidssone Velg en tidssone. Kameraklokken stilles automatisk til tiden i den nye tidssonen.
Dato og tid Still inn kameraklokken.
Datoformat Velg rekkefølgen dag, måned og år skal vises i.
Sommertid Slå sommertid på eller av. Kameraklokken stilles automatisk frem eller tilbake en time. Standardinnstillingen er Av .

Hvis klokken nullstilles, vil en t -indikator vises.