Juster søkerens fargebalanse etter din smak. Justeringer som gjøres med søkerens fargebalanse , må gjøres ved hjelp av søkeren. De kan ikke lages i monitoren eller når Monitor only er valgt for monitormodus.

 • Søkerens fargebalanse justeres ved hjelp av multivelgeren. Trykk på 1 , 3 , 4 og 2 for å justere fargebalansen som vist nedenfor. Trykk på J for å avslutte når justeringene er fullført.

  Øk grønn
  Øk blått Øk rav
  Øk magenta
 • Søkerens fargebalanse gjelder bare for meny-, avspillings- og opptaksskjermer; bilder tatt med kameraet påvirkes ikke.
 • Referansebildet er enten det siste bildet som ble tatt eller, i avspillingsmodus, bildet som sist ble vist. Hvis minnekortet ikke inneholder noen bilder, vil en tom ramme vises i stedet.
 • For å velge et annet bilde, trykk på W -knappen. Marker ønsket bilde og trykk på J for å velge det som referansebilde.

 • For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X -knappen.