Legg til en kommentar til nye bilder etter hvert som de blir tatt. Kommentarer kan sees i fanen NX Studio Info .

  • Skriv inn kommentar : Skriv inn en kommentar som beskrevet i "Tekstinntasting" ( 0 Tekstinntasting ). Kommentarer kan være på opptil 36 tegn.
  • Legg ved kommentar : Velg dette alternativet for å legge ved kommentaren til alle påfølgende fotografier. Uthev Legg ved kommentar og trykk på 2 for å slå den på eller av. Etter å ha valgt ønsket innstilling, trykk J for å avslutte.