Juster innstillingene for skjermens berøringskontroller.

  • Aktiver/deaktiver berøringskontroller : Velg Deaktiver for å forhindre utilsiktet bruk av berøringsskjermkontroller, eller Bare avspilling for å aktivere berøringsskjermkontroller kun i avspillingsmodus.
  • Avspilling på full skjerm: Velg om det neste bildet i avspilling på full skjerm skal vises ved å bla til venstre eller ved å skyve til høyre.