Juster søkerens lysstyrke.

  • Søkerens lysstyrke kan bare justeres når søkeren er den aktive skjermen; den kan ikke justeres når søkeren er av eller i "kun monitor"-skjermmodus.
  • Høyere verdier øker forbruket på batteriet.
Alternativ Beskrivelse
Auto Søkerens lysstyrke justeres automatisk i henhold til lysforholdene.
Håndbok Trykk på 1 eller 3 for å justere lysstyrken manuelt. Velg høyere verdier for økt lysstyrke, lavere verdier for redusert lysstyrke.