I fotomodus vil opptaksskjermen slå seg av for å spare strøm omtrent 15 sekunder før standby-timeren utløper.

Alternativ Beskrivelse
Muliggjøre Aktiver energisparing. Skjermens oppdateringsfrekvens kan falle.
Deaktiver Deaktiver energisparing. Merk at hvis du velger Deaktiver , stopper ikke opptaksdisplayet å dimmes noen sekunder før standby-modusen utløper.

Merk: Energisparing

 • Merk at selv når Aktiver er valgt, vil ikke energisparing fungere:

  • Hvis Ingen grense er valgt for egendefinert innstilling c3 ( Forsinkelse av avslåing ) > Standby-timer eller hvis den valgte forsinkelsen er mindre enn 30 sekunder
  • I selvportrettmodus
  • I U eller 6 -modus
  • Under visningszoom
  • Mens kameraet er koblet til en annen enhet via HDMI eller USB
 • Hvis du velger Deaktiver , øker forbruket av batteriet.