Finjuster fokus for opptil 30 objektivtyper. Bruk kun etter behov. Vi anbefaler at du utfører finjustering på en fokusavstand du bruker ofte; hvis du for eksempel utfører fokusjustering på en kort fokusavstand, kan det hende du finner det mindre effektivt på lengre avstander.

  • AF-finjustering (På/Av) : Velg for å slå AF-innstilling på, Av for å slå den av.
  • Lagret verdi : Still inn AF for gjeldende objektiv. Trykk på 1 for å flytte fokuspunktet bort fra kameraet eller 3 for å flytte fokuspunktet mot kameraet; velg mellom verdier mellom +20 og –20. Kameraet kan lagre verdier for opptil 30 objektivtyper. Bare én verdi kan lagres for hver type linse.

    Nåværende verdi

    Lagret verdi

  • Standard : Velg AF-innstillingsverdien som brukes når det ikke finnes noen tidligere lagret verdi for gjeldende objektiv.
  • Liste lagrede verdier : Liste tidligere lagrede AF-innstillingsverdier. For å slette et objektiv fra listen, uthev ønsket objektiv og trykk på O . For å endre en objektividentifikator (for eksempel å velge en identifikator som er den samme som de to siste sifrene i objektivets serienummer for å skille den fra andre linser av samme type i lys av det faktum at Lagret verdi kun kan brukes med ett objektiv av hver type), marker ønsket linse og trykk på 2 . En meny vil vises; trykk 1 eller 3 for å velge en identifikator og trykk J for å lagre endringer og avslutte.