Legg til opphavsrettsinformasjon til nye bilder etter hvert som de blir tatt. Informasjon om opphavsrett kan sees i fanen NX Studio Info .

  • Artist : Skriv inn et fotografnavn som beskrevet i "Tekstinntasting" ( 0 Tekstinntasting ). Fotografnavn kan være opptil 36 tegn lange.
  • Opphavsrett : Skriv inn navnet på opphavsrettsinnehaveren som beskrevet i "Tekstinntasting" ( 0 Tekstinntasting ). Opphavsrettsinnehaverens navn kan være opptil 54 tegn lange.
  • Legg ved informasjon om opphavsrett : Velg dette alternativet for å legge ved informasjon om opphavsrett til alle etterfølgende fotografier. Uthev Legg ved opphavsrettsinformasjon og trykk på 2 for å slå den på eller av. Etter å ha valgt ønsket innstilling, trykk J for å avslutte.

For å forhindre uautorisert bruk av navnene på artisten eller rettighetshaveren, sørg for at Legg ved opphavsrettsinformasjon ikke er valgt og at feltene Artist og Copyright er tomme før du låner ut eller overfører kameraet til en annen person. Nikon påtar seg ikke ansvar for skader eller tvister som oppstår ved bruk av alternativet for informasjon om opphavsrett .