Trykk på 1 eller 3 for å justere lysstyrken på skjermen. Velg høyere verdier for økt lysstyrke, lavere verdier for redusert lysstyrke.

  • Skjermens lysstyrke kan bare justeres når skjermen er den aktive skjermen; den kan ikke justeres i "kun søker"-skjermmodus eller når øyet er rettet mot søkeren.
  • Høyere verdier øker forbruket på batteriet.