Hvis du velger Aktiver utløser , kan lukkeren utløses når det ikke er satt inn et minnekort, selv om ingen bilder vil bli tatt opp (de vil imidlertid vises i demomodus). Hvis Utløser låst er valgt, er utløserknappen bare aktivert når et minnekort er satt inn i kameraet.