Velg tonehøyde og volum for pipet som høres når:

  • Selvutløseren er i drift
  • Time-lapse-opptak avsluttes
  • Kameraet fokuserer i fotomodus (merk at det ikke høres et pip hvis AF-C er valgt for fokusmodus eller hvis AF-A er valgt og kameraet tar bilder med AF-C )
  • Berøringsskjermen brukes

Vær oppmerksom på at det ikke høres et pip mens selvutløseren er i bruk eller når fokuset er hvis er valgt for Stille fotografering i fotoopptaksmenyen.

Menyen for lydsignaler inneholder følgende elementer:

  • Pip på/av : Slå pipehøyttaleren på eller av, eller velg Av (kun berøringskontroller) for å deaktivere pipetonen under tastaturinntasting mens du aktiverer den for andre formål.
  • Volum : Juster lydvolumet.
  • Tonehøyde : Velg tonehøyde for pipet fra Høy og Lav .