Επαναφέρετε τις επιλογές μενού λήψης φωτογραφιών στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

  • Η επαναφορά μενού λήψης φωτογραφιών δεν είναι διαθέσιμη ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πολλαπλή έκθεση